Faktura zaliczkowa na całą wartość zamówienia

Wpłata zaliczki niekiedy jest niezbędna dla zagwarantowania z jednej strony sprzedaży dla nabywcy, a z drugiej strony jest ona gwarancją zakupu dla sprzedawcy. W przypadku, gdy mamy do czynienia z płatnością częściową sprawa rozliczenia jest prosta – sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w dacie zapłaty. Faktura rozliczana jest wówczas ujmowana w rejestrze VAT, a przychód powstaje dopiero w momencie wykonania usługi lub dostawy towarów. Jak jednak wygląda rozliczenie faktury zaliczkowej na 100% wartości zamówienia?

(więcej…)

Czytaj więcej

pit-28

Dowód wewnętrzny jako podstawa do zaksięgowania wydatku

Aby przedsiębiorca mógł ująć wydatek w kosztach uzyskania przychodu – zgodnie z ustawą o PIT – muszą być spełnione następujące warunki:

  • wydatek musi zostać poniesiony w celu osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może znajdować się na liście wydatków zamieszczonych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wydatek musi być odpowiednio udokumentowany.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których dokument księgowy, tj. faktura czy rachunek, nie jest niezbędny do zaksięgowania wydatku. Wystarczy wtedy sporządzenie dowodu wewnętrznego. Sprawdź, kiedy można skorzystać z prawa do wystawienia takiego dokumentu i jak powinien on wyglądać!

(więcej…)

Czytaj więcej

Właściwy urząd skarbowy dla celów VAT

Metody ewidencji kosztów – metoda memoriałowa

Przy prowadzeniu KPiR przedsiębiorca ma prawo wyboru metody ewidencjonowania kosztów. Wybrać może metodą uproszczoną (kasową) lub metodę memoriałową. Co ważne, podatnik o swojej decyzji nie informuje urzędu skarbowego, musi jedynie pamiętać o konsekwentnym stosowaniu przyjętej metody przez cały rok podatkowy. Ewentualnej zmiany metody rozliczania kosztów można dokonać wraz z rozpoczęciem nowego roku. W przypadku metody uproszczonej koszty ujęte zostają w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jak wygląda to w przypadku metody memoriałowej?

(więcej…)

Czytaj więcej

zwrot podatku

Moment powstania obowiązku podatkowego VAT – sprzedaż

Kwestia ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego VAT jest bardzo ważna dla podatnika. Najprościej mówiąc, chodzi o określenie momentu, w którym należy wykazać przychód w rejestrze sprzedaży VAT, następnie umieścić kwotę na deklaracji dotyczącej właściwego okresu rozliczeniowego i opłacić podatek w Urzędzie (różnicę między podatkiem należnym a naliczonym).

(więcej…)

Czytaj więcej

Usprawiedliwienie za nieobecność w pracy

Pracownik często nie zdaje sobie sprawy, jakie podejście ma pracodawca do nieobecności w pracy. Można spotkać się z opinią, że absencja pracownika nie przynosi większych szkód firmie. Nie można się z tym w pełni zgodzić.
Pracodawca może uznać nieobecność w pracy za poważne uchybienie i niewywiązywanie się z obowiązków, co może przynieść konsekwencje nawet w postaci rozwiązania umowy o pracę.

(więcej…)

Czytaj więcej

Podmiotowe zwolnienie z VAT

Zwolnienie z VAT może mieć charakter przedmiotowy i podmiotowy. Przedsiębiorcy, których obejmuje zwolnienie przedmiotowe zostali odgórnie zwolnieni na mocy ustawy o VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – wykonują czynności wymienione w art. 43 ustawy o VAT. Sprawdź, komu przysługuje zwolnienie podmiotowe z VAT. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! (więcej…)

Czytaj więcej

Zmiana nazwy firmy

Przedsiębiorcy mają obowiązek informowania organów o wszelkich zmianach związanych z prowadzoną działalnością. W sytuacji gdy nastąpiła zmiana nazwy firmy pojawia się pytanie na jakim formularzu należy dokonać aktualizacji danych. Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

(więcej…)

Czytaj więcej

Opłata rejestracyjna samochodu a kilometrówka

Wykorzystywanie pojazdów w działalności stało się niemalże standardem. Istnieje wiele różnych form wykorzystywania pojazdów w działalności. Wielu przedsiębiorców decyduje się na wykorzystywanie w działalności prywatnych pojazdów i rozliczanie kosztów z mini związanych w ramach kilometrówki dla celów podatku dochodowego.

W przypadku zakupu nowego pojazdu, który będzie pojazdem i prywatnym i dodatkowo wykorzystywany będzie w działalności pojawia się pytanie czy opłata rejestracyjna może zostać zaliczona do kosztów firmowych i rozliczona w ramach kilometrówki.

(więcej…)

Czytaj więcej

Obliczanie pensji netto

Obliczanie pensji netto

Obliczanie pensji netto pozwala na określenie kwoty brutto poprzez wpisanie kwoty netto należnego wynagrodzenia oraz wyliczenie całkowitego kosztu zatrudnienia ponoszonego przez pracodawcę. Korzystając z kalkulatora, przeanalizujesz wszelkie obciążenia związane z podatkiem dochodowym od wynagrodzenia, wyliczysz składki ZUS oraz określisz sumę należną do wypłaty w ramach honorarium.

(więcej…)

Czytaj więcej