środek trwały

Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu

Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu stało się popularne wśród przedsiębiorców. Wymaga to jednak oddzielenia prywatnych wydatków od tych, które są związane z prowadzoną działalnością. Dlatego zanim zgłosimy działalność do CEIDG, istotną kwestią jest przygotowanie oświadczenia, w którym przyszły przedsiębiorca wykaże jaką część mieszkania przeznaczy na potrzeby działalności. Jak przebrnąć przez formalności związane z założeniem firmy? Pomocny powinien okazać się ten artykuł.

(więcej…)

Czytaj więcej

Bilet kupiony przez internet

Mikroprzedsiębiorca a JPK_VAT

W ramach nowych zasad kontroli podatkowej przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania, i przekazywania organom podatkowym, danych podatkowych. Dane te muszą zostać wygenerowane i przesłane w wersji elektronicznej – w formie JPK. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co powinien zawierać JPK_VAT oraz od którego momentu obowiązuje on mikroprzedsiębiorcę!

(więcej…)

Czytaj więcej

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez przedsiębiorcę prawa majątkowe (np. licencje czy prawa do patentów), które są przeznaczone do wykorzystywania na potrzeby jednostki. Ich przewidywany okres użytkowania wynosi ponad rok. Jak jednak należy wycenić zakupioną licencję i jak poddać ją amortyzacji tak, aby zrobić to zgodnie z prawem podatkowym? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak przebiega amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych!

(więcej…)

Czytaj więcej

długookresowy najem samochodu

Wykup samochodu z leasingu na cele prywatne

Przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z ofert leasingowych z uwagi na fakt, że leasing jest bardzo atrakcyjną formą finansowania. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do wykupienia pojazdu z leasingu operacyjnego na bardzo preferencyjnych warunkach. Wielu podatników decyduje się na wykup samochodu z leasingu na cele prywatne. Jak kwestia takiego wykupienia wygląda w świetle ustawy o PIT i VAT?

(więcej…)

Czytaj więcej

Sprzęt o wartości ponad 3 500 zł używany krócej niż rok a koszty podatkowe

Czasami zdarza się, że przedsiębiorca zakupi do działalności sprzęt o wartości ponad 3 500 zł, którego przewidywany okres użytkowania wynosi poniżej roku. Może mieć on wówczas wątpliwości, jak poprawnie zaksięgować taki wydatek. Czy powinien on zostać ujęty w kartotece środków trwałych? Co w przypadku, kiedy okaże się, że czas użytkowania wynosi dłużej niż 12 miesięcy?

(więcej…)

Czytaj więcej

clickshop (home.pl)

Moment ujęcia kosztów w PKPiR

Zgodnie z zasadą ogólną kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodu, z wyjątkiem wydatków zamieszczonych w art. 23 ustawy o PIT. Podatnik, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów ma do wyboru jedną spośród dwóch metod ujęcia kosztów: kasową (uproszczoną) i memoriałową.

(więcej…)

Czytaj więcej