Sprzęt o wartości ponad 3 500 zł używany krócej niż rok a koszty podatkowe

Czasami zdarza się, że przedsiębiorca zakupi do działalności sprzęt o wartości ponad 3 500 zł, którego przewidywany okres użytkowania wynosi poniżej roku. Może mieć on wówczas wątpliwości, jak poprawnie zaksięgować taki wydatek. Czy powinien on zostać ujęty w kartotece środków trwałych? Co w przypadku, kiedy okaże się, że czas użytkowania wynosi dłużej niż 12 miesięcy?

(więcej…)

Czytaj więcej

clickshop (home.pl)

Moment ujęcia kosztów w PKPiR

Zgodnie z zasadą ogólną kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodu, z wyjątkiem wydatków zamieszczonych w art. 23 ustawy o PIT. Podatnik, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów ma do wyboru jedną spośród dwóch metod ujęcia kosztów: kasową (uproszczoną) i memoriałową.

(więcej…)

Czytaj więcej

Zwrot ulgi na złe długi – kiedy musi nastąpić?

Czasami zdarza się, że przedsiębiorca natrafi na niewypłacalnego kontrahenta. Wówczas pomimo nieotrzymania zapłaty za wykonaną usługę, czy sprzedany towar przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzić podatek VAT należny. Istnieje jednak możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. Jednak po skorzystaniu z niej może zdarzyć się sytuacja, że będzie trzeba dokonać jej zwrotu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy  konieczny jest zwrot ulgi na złe długi!

(więcej…)

Czytaj więcej

Płatność przed wykonaniem usługi – zaliczka czy zapłata?

Właściwe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego jest szczególnie ważne dla podatników – chroni ich nie tylko przed sporządzaniem korekt, ale również płaceniem odsetek od zaległości podatkowych. Często zdarza się, że podatnik otrzyma wcześniejszą zapłatę – częściową lub na 100% wartości zamówienia. Nie zawsze tego typu przelew może zostać potraktowany jako przedpłata.

(więcej…)

Czytaj więcej