Zwrot ulgi na złe długi – kiedy musi nastąpić?

Czasami zdarza się, że przedsiębiorca natrafi na niewypłacalnego kontrahenta. Wówczas pomimo nieotrzymania zapłaty za wykonaną usługę, czy sprzedany towar przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzić podatek VAT należny. Istnieje jednak możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. Jednak po skorzystaniu z niej może zdarzyć się sytuacja, że będzie trzeba dokonać jej zwrotu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy  konieczny jest zwrot ulgi na złe długi!

(więcej…)

Czytaj więcej

Płatność przed wykonaniem usługi – zaliczka czy zapłata?

Właściwe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego jest szczególnie ważne dla podatników – chroni ich nie tylko przed sporządzaniem korekt, ale również płaceniem odsetek od zaległości podatkowych. Często zdarza się, że podatnik otrzyma wcześniejszą zapłatę – częściową lub na 100% wartości zamówienia. Nie zawsze tego typu przelew może zostać potraktowany jako przedpłata.

(więcej…)

Czytaj więcej

Wydatki na wystrój firmy kosztem uzyskania przychodu

Wystrój firmy jest w ostatnich czasach elementem, który stał się wymogiem stawianym przez kontrahenta. Przykładem mogą być tutaj kwiaty czy wydatki poniesione na świąteczne dekoracje. Podatnik może mieć jednak problem z jednoznacznym stwierdzeniem, czy tego typu wydatki mogą zostać wpisane w koszty, ponieważ kosztów firmowych nie mogą stanowić wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Dowiedz się, jakie stanowisko w tej sprawie zajmują organy podatkowe i czy wydatki na wystrój firmy mogą być kosztem?

(więcej…)

Czytaj więcej

Upominek dla kontrahenta a koszt uzyskania przychodu

Wydatki ponoszone na kontrahentów są często nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Spotkaniom biznesowym nierzadko towarzyszą posiłki czy napoje. Zdarza się również, że przedsiębiorca obdarowuje kontrahenta drobnym upominkiem lub też bardziej kosztownym prezentem. Zachodzi wówczas pytanie, czy tego typu nieodpłatne świadczenie może stanowić dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak należy rozliczyć upominek dla kontrahenta!

(więcej…)

Czytaj więcej

Faktura zaliczkowa na całą wartość zamówienia

Wpłata zaliczki niekiedy jest niezbędna dla zagwarantowania z jednej strony sprzedaży dla nabywcy, a z drugiej strony jest ona gwarancją zakupu dla sprzedawcy. W przypadku, gdy mamy do czynienia z płatnością częściową sprawa rozliczenia jest prosta – sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w dacie zapłaty. Faktura rozliczana jest wówczas ujmowana w rejestrze VAT, a przychód powstaje dopiero w momencie wykonania usługi lub dostawy towarów. Jak jednak wygląda rozliczenie faktury zaliczkowej na 100% wartości zamówienia?

(więcej…)

Czytaj więcej

pit-28

Dowód wewnętrzny jako podstawa do zaksięgowania wydatku

Aby przedsiębiorca mógł ująć wydatek w kosztach uzyskania przychodu – zgodnie z ustawą o PIT – muszą być spełnione następujące warunki:

  • wydatek musi zostać poniesiony w celu osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może znajdować się na liście wydatków zamieszczonych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wydatek musi być odpowiednio udokumentowany.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których dokument księgowy, tj. faktura czy rachunek, nie jest niezbędny do zaksięgowania wydatku. Wystarczy wtedy sporządzenie dowodu wewnętrznego. Sprawdź, kiedy można skorzystać z prawa do wystawienia takiego dokumentu i jak powinien on wyglądać!

(więcej…)

Czytaj więcej