Budowa KPiR

KPiR jest ewidencją wszystkich osiąganych przychodów i ponoszonych przez podatnika kosztów. Z powyższego wynika, że  podatnik zapisuje w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu. Księga przychodów i rozchodów przede wszystkim służy do poprawnego wyliczania zaliczki na podatek dochodowy oraz ustalenia należnego podatku dochodowego. KPiR dostarcza również niezbędnych informacji podatnikowi dotyczących kondycji jego firmy.

(więcej…)

Czytaj więcej