Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez przedsiębiorcę prawa majątkowe (np. licencje czy prawa do patentów), które są przeznaczone do wykorzystywania na potrzeby jednostki. Ich przewidywany okres użytkowania wynosi ponad rok. Jak jednak należy wycenić zakupioną licencję i jak poddać ją amortyzacji tak, aby zrobić to zgodnie z prawem podatkowym? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak przebiega amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych!

(więcej…)

Czytaj więcej