Płatność przed wykonaniem usługi – zaliczka czy zapłata?

Właściwe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego jest szczególnie ważne dla podatników – chroni ich nie tylko przed sporządzaniem korekt, ale również płaceniem odsetek od zaległości podatkowych. Często zdarza się, że podatnik otrzyma wcześniejszą zapłatę – częściową lub na 100% wartości zamówienia. Nie zawsze tego typu przelew może zostać potraktowany jako przedpłata.

(więcej…)

Czytaj więcej