Zwrot ulgi na złe długi – kiedy musi nastąpić?

Czasami zdarza się, że przedsiębiorca natrafi na niewypłacalnego kontrahenta. Wówczas pomimo nieotrzymania zapłaty za wykonaną usługę, czy sprzedany towar przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzić podatek VAT należny. Istnieje jednak możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. Jednak po skorzystaniu z niej może zdarzyć się sytuacja, że będzie trzeba dokonać jej zwrotu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy  konieczny jest zwrot ulgi na złe długi!

Ulga na złe długi – kiedy występuje?

Jeśli podatnik spełnia wymogi wymienione w art. 89a ust.2 ustawy o VAT, może odzyskać VAT z faktur, za które nie otrzymał zapłaty. Może to dotyczyć całości lub części należności. W celu odzyskania podatku VAT od nieuregulowanych faktur konieczne jest dokonanie korekty podatku VAT należnego. Musi ona zostać dokonana w okresie rozliczeniowym, na który przypada 150. dzień od momentu upływu terminu zapłaty za fakturę. Wykazuje się ją w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (razem z deklaracją należy złożyć formularz VAT-ZD).

Zwrot ulgi na złe długi

Co należy jednak zrobić, jeśli na przykład dłużnik ureguluje zobowiązanie? Właśnie w takiej sytuacji następuje zwrot ulgi na złe długi. Jednak nie jest to jedyna możliwość, bowiem w ustawie o VAT (art. 89a ust. 4) czytamy: “W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części”.

Przytoczony przepis oznacza, że jeśli po złożeniu korekty deklaracji, należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel musi oddać ulgę. Dokonuje tego poprzez zwiększenie podstawy do opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Kwoty te wykazuje w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W przypadku, kiedy należność zostanie jedynie częściowo uregulowana również należy dokonać zwrotu (odpowiednio dla danej części).

Bardzo istotne w przypadku zwrotu ulgi na złe długi jest to, że należy jej dokonać bez względu na to, ile czasu upłynęło od transakcji.