Wraz z początkiem roku podatkowego podatnicy mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe za poprzedni rok. Wybór formularza zależny jest od wybranej formy opodatkowania.

Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego, niewypełnienie obowiązku skutkuje popełnieniem wykroczenia skarbowego, obarczonego karą finansową.

pit-37Zeznanie PIT-37 - terminy

PIT-37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w głównej mierze osiągali dochody ze stosunku pracy, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Z racji tego że 30 kwietnia 2016 roku przypada sobota, ostateczny termin składania deklaracji przypada na 2 maja 2016 roku.

PIT-37 składany przez internet

Deklaracje podatkowe można składać w US, wysłać pocztą czy też wysłać drogą elektroniczną. W czasach gdy internet jest coraz powszechniejszy wysyłanie zeznań elektronicznie staje się coraz popularniejsze. Dodatkowym atutem jest brak konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego w celu wysłania deklaracji drogą elektroniczną.

Niezłożenie deklaracji w terminie

Niezłożenie deklaracji PIT w terminie kwalifikuje się jako wykroczenie, sankcje określa Kodeks karny skarbowy. Wysokość kary zależna jest od płacy minimalnej w danym roku podatkowym. W przypadku gdy czyn zostanie uznany za przestępstwo, kara ta może być wyższa.

Sankcje za niezłożenie deklaracji PIT-37 w terminie

W przypadku gdy podatnik przed otrzymaniem wezwania od organów skarbowych zauważy błąd w zeznaniu rocznym i go poprawi oraz opłaci stosowny podatek wraz z odsetkami, może uniknąć kary. Dodatkowo należy zawiadomić urząd o popełnionym wykroczeniu  - służącym do tego narzędziem jest instytucja czynnego żalu. Prawo to przysługuje każdemu podatnikowi. Warunkiem uznania czynnego żalu za skuteczny jest:

  • złożenie zaległej deklaracji podatkowej,
  • opłacenie zaległych należności wraz z odsetkami.

Dokonać tego należy przed:

  • rozpoczęciem przez organ ściągania czynności sprawdzających,
  • otrzymaniem wezwania z US.

 przeznaczony jest dla podatników, którzy w głównej mierze osiągali dochody ze stosunku pracy, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Z racji tego że 30 kwietnia 2016 roku przypada sobota, ostateczny termin składania deklaracji przypada na 2 maja 2016 roku.

PIT-37 składany przez internet

Deklaracje podatkowe można składać w US, wysłać pocztą czy też wysłać drogą elektroniczną. W czasach gdy internet jest coraz powszechniejszy wysyłanie zeznań elektronicznie staje się coraz popularniejsze. Dodatkowym atutem jest brak konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego w celu wysłania deklaracji drogą elektroniczną.

Niezłożenie deklaracji w terminie

Niezłożenie deklaracji PIT w terminie kwalifikuje się jako wykroczenie, sankcje określa Kodeks karny skarbowy. Wysokość kary zależna jest od płacy minimalnej w danym roku podatkowym. W przypadku gdy czyn zostanie uznany za przestępstwo, kara ta może być wyższa.

Sankcje za niezłożenie deklaracji PIT-37 w terminie

W przypadku gdy podatnik przed otrzymaniem wezwania od organów skarbowych zauważy błąd w zeznaniu rocznym i go poprawi oraz opłaci stosowny podatek wraz z odsetkami, może uniknąć kary. Dodatkowo należy zawiadomić urząd o popełnionym wykroczeniu  - służącym do tego narzędziem jest instytucja czynnego żalu. Prawo to przysługuje każdemu podatnikowi. Warunkiem uznania czynnego żalu za skuteczny jest:

  • złożenie zaległej deklaracji podatkowej,
  • opłacenie zaległych należności wraz z odsetkami.

Dokonać tego należy przed:

  • rozpoczęciem przez organ ściągania czynności sprawdzających,
  • otrzymaniem wezwania z US.
Zobacz też:
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe