Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup usług w ramach Google AdWrods z Irlandii. W związku z czym pojawia się pytanie w jaki sposób należy taką transakcję rozliczyć!

Sprawdź, jak rozliczyć usługi Google AdWords!

google-485611_960_720Usługi Google AdWords

Transakcja zakupu usługi Google AdWords traktowana jest jak import usług w oparciu o art. 28b ustawy o VAT. W związku z czym przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji, która służy do wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych na wniosku VAT-R. Wartość z faktury będzie dla przedsiębiorcy wartością netto którą należy opodatkować według krajowej stawki VAT przewidzianej dla tego typu transakcji. W tym wypadku będzie to stawka 23%.

Zakup usług w ramach UE należy wykazać w deklaracji VAT-7 -przy rozliczeniu miesięcznym lub VAT-7K - przy rozliczeniu kwartalnym. Transakcji nabycia usług w ramach UE (import usług art. 28b ustawy o VAT) nie wykazuje się w informacji podsumowującej VAT-UE.

W sytuacji gdy zakup związany jest z działalnością opodatkowaną przedsiębiorca ma prawo do wykazania podatku naliczonego w związku z czym transakcja zakupu usługi Google AdWords jest dla niego neutralna w odniesieniu do podatku VAT.

Wartość faktury w przypadku przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o KPiR powinna zostać wykazana w kolumnie 13 KPiR jako pozostałe wydatki.

Przedpłaty w Google AdWords

Na fakturze rozliczeniowej z Google AdWords znajdują się 3 różne pozycje:

  • przedpłata za Google AdWords, która powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT z tytułu importu usług - należy ją wykazać zarówno w rejestrze VAT sprzedaży jak i rejestrze zakupów z zaznaczeniem, ze jest to import usług w ramach art. 28b ustawy o VAT (w tym wypadku 5 000 zł),
  • Google AdWords - jest to faktycznie wykonana usługa, której wartość ujmuje się w KPiR w kolumnie 13 (w tym wypadku 388,45 zł),
  • środki z przedpłaty za Google AdWords - informacja o kwocie rozliczenia zaliczki, która nie podlega księgowaniu.

001