Normalnym jest, że każdy przedsiębiorca jak najwięcej poniesionych przez siebie wydatków chciałby uznać za koszt uzyskania przychodu. Najczęściej spotyka się, że do ochrony firmy wynajmowane są firmy ochroniarskie. Co w przypadku, gdy jest to zbyt kosztowne dla przedsiębiorcy lub firma znajduje się na obrzeżach miasta i nie ma możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej? Czy wydatki na psa mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

wydatki na psaKoszt uzyskania przychodu

Definicja kosztu uzyskania przychodu znajduje się zarówno w ustawie o PIT jak i w ustawie o CIT. W obu przypadkach definicje brzmią jednakowo. Za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty, które zostały poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodów. Przez ustawodawcę nie została ustalona zamknięta lista wydatków, które są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Takie stanowisko ze względu na nieograniczony zakres zdarzeń gospodarczych wydaje się być poprawne, co więcej stworzenie takiego katalogu przy nieograniczonym zakresie zdarzeń gospodarczych jest niemożliwe. Ustawodawca wskazuje jednak cechy jakie musi posiadać wydatek by mógł zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu. Mimo braku katalogu kosztów uzyskania przychodu dostępny jest katalog wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jeśli:

  • został poniesiony przez podatnika (nie przez inną osobę),
  • celem poniesienia kosztu było osiągnięcie przychodów, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • koszt nie został wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Wymienione cechy muszą zostać spełnione łącznie.

Wydatki na psa w kosztach firmowych

Posiadanie psa może być bardzo kosztowne, jednak istnieją sytuacje w których wydatki na psa mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu. Jeśli firma znajduje się poza miastem i nie jest możliwe zatrudnienie firmy ochroniarskiej lub też wynajem firmy ochroniarskiej czy zatrudnienie ochroniarza jest zbyt kosztowne funkcję stróża dobytku może pełnić pies.

Wydatki na zakup psa, budy, karmy czy szkoleń dla psa nie znajdują się w katalogu wyłączeń, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu.

Należy pamiętać że zakup psa nie podlega amortyzacji. Wydatek taki można jednorazowo zaliczyć do kosztów w dacie jego poniesienia.

Działalność we własnym mieszkaniu a wydatki na psa

W przypadku prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu zaliczenie wydatków związanych z psem do kosztów uzyskania przychodu może być kłopotliwe. Urzędnicy w takim wypadku często podkreślają, że pies może być “wykorzystywany” zarówno do ochrony mienia firmy jak i do celów prywatnych. Problematyczny jest kontekst użytkowania psa w celach prywatnych. Wprowadzając każdy wydatek przedsiębiorca musi pamiętać, że to na nim spoczywa obowiązek wykazania związku pomiędzy wydatkiem a prowadzona działalnością. W takiej sytuacji posiadanie psa może być uznane przez urzędników za prywatną potrzebę i może wydatek zostać zakwestionowany. W przypadku podjęcia decyzji o posiadaniu psa w przypadku prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu należy przygotować przekonywującą argumentację ponieważ nie ma przepisów, które stwierdzałyby co w takiej sytuacji może potwierdzać związek psa z prowadzoną działalnością.

Polecamy:

Taxi Poznań