Opłata środowiskowa

Każdy mieszkaniec ziemi musi pamiętać o właściwym korzystaniu ze środowiska jak i złóż naturalnych. Jest to nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń. Niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek składania deklaracji o korzystaniu ze środowiska jak i uiszczania opłaty środowiskowej. (więcej…)

Czytaj więcej