zwrot podatku

Moment powstania obowiązku podatkowego VAT – sprzedaż

Kwestia ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego VAT jest bardzo ważna dla podatnika. Najprościej mówiąc, chodzi o określenie momentu, w którym należy wykazać przychód w rejestrze sprzedaży VAT, następnie umieścić kwotę na deklaracji dotyczącej właściwego okresu rozliczeniowego i opłacić podatek w Urzędzie (różnicę między podatkiem należnym a naliczonym).

(więcej…)

Czytaj więcej

Usprawiedliwienie za nieobecność w pracy

Pracownik często nie zdaje sobie sprawy, jakie podejście ma pracodawca do nieobecności w pracy. Można spotkać się z opinią, że absencja pracownika nie przynosi większych szkód firmie. Nie można się z tym w pełni zgodzić.
Pracodawca może uznać nieobecność w pracy za poważne uchybienie i niewywiązywanie się z obowiązków, co może przynieść konsekwencje nawet w postaci rozwiązania umowy o pracę.

(więcej…)

Czytaj więcej

Podmiotowe zwolnienie z VAT

Zwolnienie z VAT może mieć charakter przedmiotowy i podmiotowy. Przedsiębiorcy, których obejmuje zwolnienie przedmiotowe zostali odgórnie zwolnieni na mocy ustawy o VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – wykonują czynności wymienione w art. 43 ustawy o VAT. Sprawdź, komu przysługuje zwolnienie podmiotowe z VAT. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! (więcej…)

Czytaj więcej

Zmiana nazwy firmy

Przedsiębiorcy mają obowiązek informowania organów o wszelkich zmianach związanych z prowadzoną działalnością. W sytuacji gdy nastąpiła zmiana nazwy firmy pojawia się pytanie na jakim formularzu należy dokonać aktualizacji danych. Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

(więcej…)

Czytaj więcej

Opłata rejestracyjna samochodu a kilometrówka

Wykorzystywanie pojazdów w działalności stało się niemalże standardem. Istnieje wiele różnych form wykorzystywania pojazdów w działalności. Wielu przedsiębiorców decyduje się na wykorzystywanie w działalności prywatnych pojazdów i rozliczanie kosztów z mini związanych w ramach kilometrówki dla celów podatku dochodowego.

W przypadku zakupu nowego pojazdu, który będzie pojazdem i prywatnym i dodatkowo wykorzystywany będzie w działalności pojawia się pytanie czy opłata rejestracyjna może zostać zaliczona do kosztów firmowych i rozliczona w ramach kilometrówki.

(więcej…)

Czytaj więcej

Obliczanie pensji netto

Obliczanie pensji netto

Obliczanie pensji netto pozwala na określenie kwoty brutto poprzez wpisanie kwoty netto należnego wynagrodzenia oraz wyliczenie całkowitego kosztu zatrudnienia ponoszonego przez pracodawcę. Korzystając z kalkulatora, przeanalizujesz wszelkie obciążenia związane z podatkiem dochodowym od wynagrodzenia, wyliczysz składki ZUS oraz określisz sumę należną do wypłaty w ramach honorarium.

(więcej…)

Czytaj więcej