Faktura zaliczkowa na całą wartość zamówienia

Wpłata zaliczki niekiedy jest niezbędna dla zagwarantowania z jednej strony sprzedaży dla nabywcy, a z drugiej strony jest ona gwarancją zakupu dla sprzedawcy. W przypadku, gdy mamy do czynienia z płatnością częściową sprawa rozliczenia jest prosta – sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w dacie zapłaty. Faktura rozliczana jest wówczas ujmowana w rejestrze VAT, a przychód powstaje dopiero w momencie wykonania usługi lub dostawy towarów. Jak jednak wygląda rozliczenie faktury zaliczkowej na 100% wartości zamówienia?

(więcej…)

Czytaj więcej

Księgowość online

Dowód wewnętrzny jako podstawa do zaksięgowania wydatku

Aby przedsiębiorca mógł ująć wydatek w kosztach uzyskania przychodu – zgodnie z ustawą o PIT – muszą być spełnione następujące warunki:

  • wydatek musi zostać poniesiony w celu osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może znajdować się na liście wydatków zamieszczonych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wydatek musi być odpowiednio udokumentowany.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których dokument księgowy, tj. faktura czy rachunek, nie jest niezbędny do zaksięgowania wydatku. Wystarczy wtedy sporządzenie dowodu wewnętrznego. Sprawdź, kiedy można skorzystać z prawa do wystawienia takiego dokumentu i jak powinien on wyglądać!

(więcej…)

Czytaj więcej

Właściwy urząd skarbowy dla celów VAT

Metody ewidencji kosztów – metoda memoriałowa

Przy prowadzeniu KPiR przedsiębiorca ma prawo wyboru metody ewidencjonowania kosztów. Wybrać może metodą uproszczoną (kasową) lub metodę memoriałową. Co ważne, podatnik o swojej decyzji nie informuje urzędu skarbowego, musi jedynie pamiętać o konsekwentnym stosowaniu przyjętej metody przez cały rok podatkowy. Ewentualnej zmiany metody rozliczania kosztów można dokonać wraz z rozpoczęciem nowego roku. W przypadku metody uproszczonej koszty ujęte zostają w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jak wygląda to w przypadku metody memoriałowej?

(więcej…)

Czytaj więcej