zwrot podatku

Zaliczki w transakcjach zagranicznych a obowiązek podatkowy

Przedsiębiorcy bardzo często w celu zabezpieczenia się przed odstąpieniem kontrahenta od zamówienia otrzymują zaliczki. Zgodnie z art 19a ust. 5 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zaliczki, zadatku lub przedpłaty z wyjątkiem usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 np. usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej. Taka zasada obowiązuje podatnika w przypadku dokonywania transakcji krajowych. Natomiast inaczej jest w przypadku transakcji zagranicznych. Kiedy zatem powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki w transakcjach zagranicznych?

(więcej…)

Czytaj więcej