długookresowy najem samochodu

Kilometrówka dla celów PIT

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się używać pojazd prywatny na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek rozliczania wydatków dotyczących zakupu paliwa lub innych wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdów na podstawie kilometrówki dla celów PIT.

(więcej…)

Czytaj więcej

Metoda kasowa VAT

Metoda kasowa VAT jest jedną z dwóch metod rozliczania podatku VAT z faktur. Przeznaczona dla małych podatników, których dochody w roku poprzednim nie przekroczyły 1 200 000 euro. Ze względu na dość wysoki limit, większość przedsiębiorców może skorzystać z tego sposobu rozliczania faktur.

(więcej…)

Czytaj więcej

Środki trwałe – wszystko co warto wiedzieć!

Środki trwałe a ustawa o PIT

Jak wynika z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT, środki trwałe to:

  • budowle,
  • budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • urządzenia, maszyny, środki transportu oraz inne przedmioty,

które stanowią własność lub współwłasność podatnika, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz są kompletne i zdatne do użytku w dniu ich przyjęcia.

(więcej…)

Czytaj więcej

Budowa KPiR

KPiR jest ewidencją wszystkich osiąganych przychodów i ponoszonych przez podatnika kosztów. Z powyższego wynika, że  podatnik zapisuje w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu. Księga przychodów i rozchodów przede wszystkim służy do poprawnego wyliczania zaliczki na podatek dochodowy oraz ustalenia należnego podatku dochodowego. KPiR dostarcza również niezbędnych informacji podatnikowi dotyczących kondycji jego firmy.

(więcej…)

Czytaj więcej

środek trwały

Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu

Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu stało się popularne wśród przedsiębiorców. Wymaga to jednak oddzielenia prywatnych wydatków od tych, które są związane z prowadzoną działalnością. Dlatego zanim zgłosimy działalność do CEIDG, istotną kwestią jest przygotowanie oświadczenia, w którym przyszły przedsiębiorca wykaże jaką część mieszkania przeznaczy na potrzeby działalności. Jak przebrnąć przez formalności związane z założeniem firmy? Pomocny powinien okazać się ten artykuł.

(więcej…)

Czytaj więcej

Bilet kupiony przez internet

Mikroprzedsiębiorca a JPK_VAT

W ramach nowych zasad kontroli podatkowej przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania, i przekazywania organom podatkowym, danych podatkowych. Dane te muszą zostać wygenerowane i przesłane w wersji elektronicznej – w formie JPK. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co powinien zawierać JPK_VAT oraz od którego momentu obowiązuje on mikroprzedsiębiorcę!

(więcej…)

Czytaj więcej

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez przedsiębiorcę prawa majątkowe (np. licencje czy prawa do patentów), które są przeznaczone do wykorzystywania na potrzeby jednostki. Ich przewidywany okres użytkowania wynosi ponad rok. Jak jednak należy wycenić zakupioną licencję i jak poddać ją amortyzacji tak, aby zrobić to zgodnie z prawem podatkowym? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak przebiega amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych!

(więcej…)

Czytaj więcej

długookresowy najem samochodu

Wykup samochodu z leasingu na cele prywatne

Przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z ofert leasingowych z uwagi na fakt, że leasing jest bardzo atrakcyjną formą finansowania. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do wykupienia pojazdu z leasingu operacyjnego na bardzo preferencyjnych warunkach. Wielu podatników decyduje się na wykup samochodu z leasingu na cele prywatne. Jak kwestia takiego wykupienia wygląda w świetle ustawy o PIT i VAT?

(więcej…)

Czytaj więcej