Wydatki na wystrój firmy kosztem uzyskania przychodu

Wystrój firmy jest w ostatnich czasach elementem, który stał się wymogiem stawianym przez kontrahenta. Przykładem mogą być tutaj kwiaty czy wydatki poniesione na świąteczne dekoracje. Podatnik może mieć jednak problem z jednoznacznym stwierdzeniem, czy tego typu wydatki mogą zostać wpisane w koszty, ponieważ kosztów firmowych nie mogą stanowić wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Dowiedz się, jakie stanowisko w tej sprawie zajmują organy podatkowe i czy wydatki na wystrój firmy mogą być kosztem?

(więcej…)

Czytaj więcej

Upominek dla kontrahenta a koszt uzyskania przychodu

Wydatki ponoszone na kontrahentów są często nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Spotkaniom biznesowym nierzadko towarzyszą posiłki czy napoje. Zdarza się również, że przedsiębiorca obdarowuje kontrahenta drobnym upominkiem lub też bardziej kosztownym prezentem. Zachodzi wówczas pytanie, czy tego typu nieodpłatne świadczenie może stanowić dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak należy rozliczyć upominek dla kontrahenta!

(więcej…)

Czytaj więcej

Faktura zaliczkowa na całą wartość zamówienia

Wpłata zaliczki niekiedy jest niezbędna dla zagwarantowania z jednej strony sprzedaży dla nabywcy, a z drugiej strony jest ona gwarancją zakupu dla sprzedawcy. W przypadku, gdy mamy do czynienia z płatnością częściową sprawa rozliczenia jest prosta – sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w dacie zapłaty. Faktura rozliczana jest wówczas ujmowana w rejestrze VAT, a przychód powstaje dopiero w momencie wykonania usługi lub dostawy towarów. Jak jednak wygląda rozliczenie faktury zaliczkowej na 100% wartości zamówienia?

(więcej…)

Czytaj więcej

pit-28

Dowód wewnętrzny jako podstawa do zaksięgowania wydatku

Aby przedsiębiorca mógł ująć wydatek w kosztach uzyskania przychodu – zgodnie z ustawą o PIT – muszą być spełnione następujące warunki:

  • wydatek musi zostać poniesiony w celu osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może znajdować się na liście wydatków zamieszczonych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wydatek musi być odpowiednio udokumentowany.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których dokument księgowy, tj. faktura czy rachunek, nie jest niezbędny do zaksięgowania wydatku. Wystarczy wtedy sporządzenie dowodu wewnętrznego. Sprawdź, kiedy można skorzystać z prawa do wystawienia takiego dokumentu i jak powinien on wyglądać!

(więcej…)

Czytaj więcej

Właściwy urząd skarbowy dla celów VAT

Metody ewidencji kosztów – metoda memoriałowa

Przy prowadzeniu KPiR przedsiębiorca ma prawo wyboru metody ewidencjonowania kosztów. Wybrać może metodą uproszczoną (kasową) lub metodę memoriałową. Co ważne, podatnik o swojej decyzji nie informuje urzędu skarbowego, musi jedynie pamiętać o konsekwentnym stosowaniu przyjętej metody przez cały rok podatkowy. Ewentualnej zmiany metody rozliczania kosztów można dokonać wraz z rozpoczęciem nowego roku. W przypadku metody uproszczonej koszty ujęte zostają w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jak wygląda to w przypadku metody memoriałowej?

(więcej…)

Czytaj więcej

zwrot podatku

Moment powstania obowiązku podatkowego VAT – sprzedaż

Kwestia ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego VAT jest bardzo ważna dla podatnika. Najprościej mówiąc, chodzi o określenie momentu, w którym należy wykazać przychód w rejestrze sprzedaży VAT, następnie umieścić kwotę na deklaracji dotyczącej właściwego okresu rozliczeniowego i opłacić podatek w Urzędzie (różnicę między podatkiem należnym a naliczonym).

(więcej…)

Czytaj więcej

Usprawiedliwienie za nieobecność w pracy

Pracownik często nie zdaje sobie sprawy, jakie podejście ma pracodawca do nieobecności w pracy. Można spotkać się z opinią, że absencja pracownika nie przynosi większych szkód firmie. Nie można się z tym w pełni zgodzić.
Pracodawca może uznać nieobecność w pracy za poważne uchybienie i niewywiązywanie się z obowiązków, co może przynieść konsekwencje nawet w postaci rozwiązania umowy o pracę.

(więcej…)

Czytaj więcej