Motocykl w firmie

motocykl

Prowadząc działalność niejednokrotnie trzeba przemieszczać się po mieście w celu załatwienia spraw urzędowych czy też spotkać się z klientem. Zmorą dużych miast są korki dlatego też wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup motorów. Czy motocykl może być wykorzystywany w firmie a koszty związane z jego użytkowaniem zaliczone do kosztów firmowych? Sprawdź! (więcej…)

Czytaj więcej

Koncesja na sprzedaż alkoholu

koncesja

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorcy powinni dokonać wpisu do CEIDG. Jednakże w niektórych przypadkach nie jest to wystarczające. W przypadku niektórych rodzai  działalności konieczne jest posiadanie zgody, zezwolenia, koncesji, licencji czy też potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Przykładem takiej działalności jest sprzedaż alkoholu, która wymaga posiadania koncesji. Sprawdź, czym jest koncesja na sprzedaż alkoholu i kiedy jest konieczna! (więcej…)

Czytaj więcej

Środki czystości w kosztach firmowych

środki czystości

Miejsce prowadzenia działalności, niezależnie od tego czy jest to wynajmowane biuro czy wydzielona cześć mieszkania powinna być utrzymywana w czystości. Jeśli działalność prowadzona jest poza miejscem zamieszkania wydatki na środki czystości bez wahania mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Sprawdź, jak należy rozliczyć taki wydatek jeśli działalność prowadzona jest w wydzielonej części mieszkania, gdzie część pomieszczeń służy zarówno do celów działalności jak i prywatnych. (więcej…)

Czytaj więcej