Ulga na zakup kasy fiskalnej przez nievatowca

register-810546_1280
Podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych co do zasady sprzedaż powinni dokumentować na kasie fiskalnej. Przepisy przewidują szereg zwolnień z tego obowiązku jednakże w tym celu należy spełnić szereg warunków. Zakup kasy jak i koszt z tym związany leżą po stronie przedsiębiorcy. W związku z tym, że może to być dla podatnika duże obciążenie finansowe możliwe jest skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Warto również podkreślić, że ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje również podatnikom zwolnionym z VAT. Sprawdź, jak będzie wyglądać rozliczenie zakupu kasy fiskalnej przy jednoczesnym skorzystaniu z ulgi na jej zakup.
(więcej…)

Czytaj więcej

koszty prowadzenia sklepu internetowego

Koszty prowadzenia sklepu internetowego

Decydując się na założenie sklepu internetowego (sprawdź, jak założyć sklep internetowy) warto jest przekalkulować wszystkie koszty, które trzeba będzie ponieść już na starcie oraz w trakcie jego funkcjonowania. Przygotowanie odpowiedniego kosztorysu to kluczowy element, o którym należy pamiętać jeszcze przed założeniem własnego e-sklepu.

Co wchodzi w koszty prowadzenia sklepu internetowego?

Koszty prowadzenia sklepu internetowego zależą przede wszystkim od platformy internetowej, na jakiej dany sklep funkcjonuje. Na rynku obecnych jest wiele ofert o rozmaitych parametrach i proporcjonalnych do nich cenach. Podczas decydowania się na jedną z nich, warto jest wcześniej ponownie sięgnąć do przygotowanego biznesplanu i wypisać niezbędne dla sklepu elementy. Wówczas uniknie się niepotrzebnych wydatków na zbędne funkcje oraz zadba o dostępność do kluczowych elementów e-sklepu.

Koszty prowadzenia sklepu internetowego można podzielić na:

  • Jednorazowe

Na jednorazowe koszty prowadzenia sklepu internetowego składają się wydatki takie jak między innymi zakup kompletnego sklepu wraz ze skryptem, grafikami oraz niezbędnymi regulaminami. Niektóre z platform oferują to wszystko już w pakiecie, jednak są i takie w których po regulamin należy zgłosić się oddzielnie do prawnika, a po przygotowanie layoutu strony do grafika.

  • Miesięczne

Miesięczne koszty prowadzenia sklepu internetowego to przede wszystkim utrzymanie strony internetowej oraz wypłacanie pensji pracownikom sklepu. W zależności od modelu prowadzonej działalności, mogą dojść do tego opłaty w postaci  na przykład utrzymania biura lub ubezpieczenia.

  • Marketingowe

Koszty marketingowe to głównie wydatki na reklamę i pozycjonowanie. Bez nich istnieje prawdopodobieństwo, że sklep zniknie w gąszczu konkurencji. Z tego względu warto jest również zorientować się, jakie działania podejmuje konkurencja, aby zoptymalizować swoją strategię i odpowiednio dostosować koszty.

Czy koszty prowadzenia sklepu internetowego to konieczność?

Ponoszenie kosztów prowadzenia sklepu internetowego wcale nie jest koniecznością. Istnieją bowiem platformy, umożliwiające założenie i prowadzenie prostego ale funkcjonalnego sklepu internetowego, bez ponoszenia kosztów.  Wszystko zależy tylko od zapotrzebowania na określone funkcje i integracje.

Czytaj więcej

Rower w działalności

rower

Wraz ze zbliżającym się latem coraz więcej osób decyduje się na dojazdy do pracy rowerem. Jest to korzystne zarówno dla zdrowia jak i portfela biorąc pod uwagę ceny paliw. Wielu przedsiębiorców również decyduje się na dojazdy do pracy czy też w związku z załatwianiem spraw firmowych na przemieszczanie się rowerem. W związku z czym pojawia się pytanie, czy rower można zaliczyć do majątku firmowego? Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Rower w kosztach firmowych

Jeśli przedsiębiorca jest w stanie udowodnić, że pojazd będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności możliwe jest zaliczenie tego nietypowego wydatku do kosztów firmowych.

Samochód i rower w firmie

Warto zwrócić również uwagę, że posiadanie w majątku firmowym samochodu czy też rozliczanie kosztów w związku z użytkowaniem prywatnego pojazdu w działalności nie wyklucza zaliczenia do kosztów firmowych faktury za rower.

Potwierdzenie tego stanowiska możemy znaleźć w interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie lekarza posiadającego cztery gabinety lekarskie w różnych punktach miasta.

W interpretacji możemy przeczytać “(…)wydatek poniesiony na zakup roweru będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będzie miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. jeżeli rower ten będzie wykorzystywany na potrzeby i w ramach działalności. (…) Sam fakt użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup roweru. Jednakże ponownie podkreślić należy, iż aby omawiany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi zaistnieć związek przyczynowy określony w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wykazanie związku przyczynowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywaną działalnością gospodarczą oraz jego wpływ na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów spoczywa na podatniku.”

Sytuację w której przedsiębiorca zakupił rower w celu zabezpieczenia w razie awarii samochodu można traktować w analogiczny sposób. W związku z czym należy podkreślić, że posiadanie samochodu zaliczonego do środków trwałych nie wyklucza możliwości aby rower również stanowił koszt podatkowy.

Rower jako koszt firmowy

Ujęcie roweru w wydatkach firmowych zależne jest od jego ceny oraz przewidywanego okresu użytkowania. Rower może zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów jeśli jego wartość nie przekracza 3 500 zł, powinien zostać ujęty w kolumnie 13 KPiR. Może też zostać poddany amortyzacji jeśli jego wartość jest wyższa niż 3 500zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT oraz brutto w przypadku podatników zwolnionych) a przewidywany okres jego użytkowania jest dłuższy niż rok. Przed rozpoczęciem amortyzacji rower należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych, będzie on amortyzowany ze stawką 18%, wynika to z zaliczenia go do grupy 790 KŚT. W przypadku małych podatników możliwe jest skorzystanie z amortyzacji jednorazowej de minimis.

Czytaj więcej

Długookresowy najem samochodu

długookresowy najem samochodu

Duża część przedsiębiorców nie wyobraża sobie prowadzenia działalności bez wykorzystania samochodu. Wyróżniamy wiele sposobów użytkowania pojazdu w firmie. Możliwe jest ujęcie pojazdu w środkach trwałych, wykorzystanie prywatnego pojazdu w działalności czy też leasing. Ostatnimi czasy na popularności zyskuje długookresowy najem samochodu. Czy jest to rozwiązanie korzystniejsze niż leasing? Sprawdź! (więcej…)

Czytaj więcej