Wynajem towarów handlowych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność ciągle starają się poszerzać asortyment oferowanych przez siebie usług czy towarów aby stawać się coraz bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych klientów. Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy możliwy jest wynajem towarów handlowych które w późniejszym okresie będą sprzedawane jako towary handlowe. Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! (więcej…)

Czytaj więcej

Kalkulator wynagrodzeń netto – brutto – całkowity koszt pracodawcy

Bilet kupiony przez internet

Kalkulator wynagrodzeń umożliwia przeliczenie kwoty brutto wpisując kwotę netto należnego wynagrodzenia oraz wylicza całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę. Przy pomocy kalkulatora można przeanalizować wszelkie obciążenia z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzenia, wyliczyć składki ZUS oraz określić sumę należną do wypłaty w ramach honorarium.

(więcej…)

Czytaj więcej

Polecenie wyjazdu służbowego

integracja redcart i wFirma.pl

Dokumentem, który potwierdza odbycie podróży służbowej, jest polecenie wyjazdu służbowego. To właśnie na jego podstawie pracodawca dokonuje rozliczenia kosztów delegacji. Aby delegacja mogła zostać poprawnie rozliczona, do polecenia wyjazdu służbowego konieczne jest dołączenie dowodów, które dokumentują poniesienie kosztów związanych z delegacją. Natomiast polecenie wyjazdu służbowego powinno zostać wystawione najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd służbowy.

(więcej…)

Czytaj więcej

Urlop wypoczynkowy

pool-70421_960_720Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą się liczyć z tym, że po ich stronie pojawiają się zarówno prawa jak i obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest konieczność udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W sytuacji gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w danym roku podatkowym może tego dokonać do końca września roku następnego. Urlopy niewykorzystane za rok 2015 należy wykorzystać do 30 września 2016. (więcej…)

Czytaj więcej