Urlop wypoczynkowy

pool-70421_960_720Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą się liczyć z tym, że po ich stronie pojawiają się zarówno prawa jak i obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest konieczność udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W sytuacji gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w danym roku podatkowym może tego dokonać do końca września roku następnego. Urlopy niewykorzystane za rok 2015 należy wykorzystać do 30 września 2016. (więcej…)

Czytaj więcej

Czy wydatki powyżej 15 000 zł opłacone gotówką od 2017 roku będą kosztem?

money-494163_960_720Wraz z początkiem 2017 roku obniżona zostanie wartość transakcji które będą mogły być regulowane gotówką. Do końca 2016 roku gotówką można regulować transakcje do 15 000 euro. Od początku 2017 roku będzie to kwota 15 000 zł. Niestosowanie się przez przedsiębiorców do nowych regulacji grozić będzie sankcjami. Dowiedz się więcej czytając artykuł! (więcej…)

Czytaj więcej

Ulga na zakup kasy fiskalnej przez nievatowca

register-810546_1280
Podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych co do zasady sprzedaż powinni dokumentować na kasie fiskalnej. Przepisy przewidują szereg zwolnień z tego obowiązku jednakże w tym celu należy spełnić szereg warunków. Zakup kasy jak i koszt z tym związany leżą po stronie przedsiębiorcy. W związku z tym, że może to być dla podatnika duże obciążenie finansowe możliwe jest skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Warto również podkreślić, że ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje również podatnikom zwolnionym z VAT. Sprawdź, jak będzie wyglądać rozliczenie zakupu kasy fiskalnej przy jednoczesnym skorzystaniu z ulgi na jej zakup.
(więcej…)

Czytaj więcej