Amortyzacja jednorazowa środków stałych jest dla podatników z pewnością ułatwieniem. Jednak przepisy jasno określają, że z jej dobrodziejstwa może skorzystać jedynie wąskie grono przedsiębiorców. Dla kogo taka pomoc?

Amortyzacja jednorazowa de minimis - kto może skorzystać?

Znaczenie de minimis wywodzi się z prawa rzymskiego i zasady: "Minimis non curat lex" ("prawo nie troszczy się o drobiazgi”). Takim "drobiazgiem", któremu państwo może udzielić pomocy bez uszczerbku dla konkurencji panującej na rynku są mali podatnicy, którzy należą do pierwszej grupy podmiotów mogących skorzystać z amortyzacji jednorazowej. Mały podatnik to przedsiębiorca, którego przychody w poprzednim roku podatkowym (w tym wypadku - 2014) nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro. Zatem po przeliczeniu kursu na podstawie kursu NBP w 2015 roku małym podatnikiem jest przedsiębiorca z dochodem ze sprzedaży nieprzekraczającym w 2014 roku wartości 5 015 000 zł. Drugą grupą mogącym skorzystać z jednorazowej amortyzacji są przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z handlem czy usługami i w danym roku otworzyli swoją działalność. Jednorazowy odpis amortyzacyjny nie może jednak przekroczyć 50 tys. euro - po przeliczeniu w 2015 roku daje to wartość 209 000 zł (kwota jest przeliczana na podstawie kursu NBP z pierwszego dni roboczego w październiku w poprzednik roku podatkowym).

Amortyzacja jednorazowa dla których środków trwałych?

Wg Klasyfikacji Środków Trwałych możemy zamortyzować jednorazowo środki trwałe z grup od do 8, co daje:
  • grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
  • grupa 6 - urządzenia techniczne,
  • grupa 7 - środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.
Uwaga!Należy pamiętać, że istnieje limit na pomoc de minimis - w ciągu trzech kolejnych lat nie powinna ona przekroczyć równowartości 200 000 euro.
Zobacz też:
Adwords – jak zaksięgować? Systemy czasu pracy Kalkulator płacy