Podatnicy rozliczający się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych tak jak przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o inne metody mają obowiązek złożyć zeznanie roczne. W przypadku tej metody opodatkowania będzie to deklaracja PIT-28.

pit-28Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną metodą prowadzenia rozliczeń z organami podatkowymi. Opodatkowaniu podlega wyłącznie przychód z działalności a nie dochód. Koszty poniesione przez przedsiębiorcę nie mają w tym wypadku znaczenia jednak przedsiębiorca ma obowiązek ich ewidencjonowania.

W zależności od źródeł uzyskiwanego przychodu wyodrębnia się 5 stawek podatkowych:

  • 3%,
  • 5,5%,
  • 8,5%,
  • 17%,
  • 20%.

Z opodatkowania ryczałtem mogą skorzystać:

  • podatnicy rozpoczynający działalność jeśli wybiorą ryczałt jako formę opodatkowania,
  • podatnicy rozliczający się w ramach ryczałtu jeśli w poprzednim roku podatkowym ich przychody nie przekroczyły 150 000 euro.

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT-28

Podatnicy którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania mają obowiązek do dnia 31 stycznia roku następnego złożyć zeznanie podatkowe za rok poprzedni. W roku 2016 termin ten wypadał 2 lutego ponieważ 31 stycznia przypadł na niedzielę. Krótszy okres składania deklaracji rocznych wynika z faktu prowadzenia uproszczonych rozliczeń w stosunku do pozostałych form opodatkowania.

PIT-28 - wady i zalety

W deklaracji PIT-28 uwzględnia się wyłącznie przychody. Za wadę tej formy rozliczania uznaje się brak możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Należy pamiętać, że odliczeniu podlegają składki ZUS oraz wpłaty na IKZE. Możliwe jest również skorzystanie z ulgi na internet oraz ulgi rehabilitacyjnej.

Przekroczenie terminu a czynny żal

Karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlegają podatnicy którzy ujawnili przedmiot lub podstawę opodatkowania lecz nie złożyli w terminie zeznania podatkowego.

Wysokość kary zależy od wysokości niezapłaconego podatku, jednakże nie będzie ona wyższa niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia jest to wykroczenie skarbowe. Powyżej tej kwoty będzie to przestępstwo skarbowe.

Ratunkiem dla przedsiębiorcy w takim wypadku może być instytucja czynnego żalu. Czynny żal jest dokumentem informującym o popełnieniu czynu zabronionego, który należy złożyć do urzędu skarbowego. Powinna być w nim zawarta informacja o okolicznościach oraz przyczynach niedotrzymania terminu złożenia deklaracji. Dodatkowo należy dokonać zapłaty zaległego podatku oraz złożyć zaległą deklarację.