Kalkulator wynagrodzeń umożliwia przeliczenie kwoty brutto wpisując kwotę netto należnego wynagrodzenia. Przy pomocy kalkulatora można przeanalizować wszelkie obciążenia z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzenia.

Jak działa kalkulator wynagrodzeń?

Kalkulator wynagrodzeń Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem. Kalkulator wynagrodzeń znajdziesz na : Kalkulator wynagrodzeń.