Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się używać pojazd prywatny na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek rozliczania wydatków dotyczących zakupu paliwa lub innych wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdów na podstawie kilometrówki dla celów PIT. Kilometrówka dla celów PIT służy do wyliczenia, ile z faktycznie poniesionych wydatków z tytułu użytkowania pojazdu prywatnego dotyczy działalności gospodarczej w odniesieniu do limitu przejechanych kilometrów, a w konsekwencji do poprawnego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Elementy, które powinna zawierać kilometrówka dla celów PIT

Ewidencja przebiegu pojazdów powinna zawierać następujące informacje:
 • imię, nazwisko i adres osoby korzystającej z pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer kolejny wpisu,
 • pojemność silnika,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy – od miejsca rozpoczęcia podróży do jej zakończenia,
 • stawkę za 1 kilometr przebiegu,
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia stawki za 1 km przebiegu oraz liczby faktycznie przejechanych kilometrów,
 • podpis i dane podatnika lub pracodawcy.
Kilometrówka dla celów podatku dochodowego wprowadza limit ujmowania wydatków w kosztach uzyskania przychodu. Jest on uzależniony od liczby kilometrów przejechanych prywatnym samochodem w celach prowadzonej działalności w danym okresie rozliczeniowym. W 2017 roku stawki kilometrówki wynoszą:
 • dla samochodów osobowych:
- 0,5214 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3, - 0,8358 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3,
 • dla motocykli - 0,2302 zł
 • dla motorowerów - 0,1382 zł.
Przykład 1. Przedsiębiorca prowadzi kilometrówkę dla celów PIT i załatwia sprawy związane z działalnością poruszając się prywatnym samochodem, który posiada silnik o pojemności skokowej 1598 cm3. Pokonał w miesiącu maju następujące trasy:  
 • Wrocław - Oleśnica - Wrocław (łącznie 50 km)
 • Wrocław - Trzebnica - Wrocław (łącznie 58 km)
  Na podstawie przejechanych kilometrów należy obliczyć limit stosując stawkę odpowiadającą samochodowi osobowemu o pojemności silnika powyżej 900 cm3- 0,8358 zł. 50 * 0,8358 zł+ 58 * 0,8358 zł = 41,79 + 48,47 = 90,26 zł W maju przedsiębiorca dokonał również zakupu paliwa:  
 • paliwo 50 zł brutto
 • paliwo 87 zł brutto
  Tak więc: 50 + 87 = 137 zł Limit wynosi 90,26 zł, co oznacza, że do kosztów można zaliczyć 90,26 zł, a pozostała część (46,74 zł) będzie możliwa do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym jednak z ograniczeniem do końca danego roku podatkowego.

Kilometrówka PIT a system wfirma.pl

Aby prowadzić kilomerówkę dla celów PIT w systemie wfirma.pl należy w pierwszej kolejności wprowadzić prywatny pojazd do systemu. Zrobić to można korzystając z zakładki: EWIDENCJE >> MAJĄTEK >> POJAZDY >> DODAJ POJAZD i okno POJAZD FIRMOWY pozostawić niezaznaczone. Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu należy wprowadzać przez zakładkę: WYDATKI >> DODAJ >> FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT) >> ZAKUP PALIWA DO POJAZDU lub INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Następnie należy wprowadzić trasy, które przejechane zostały w celach firmowych. Aby to zrobić należy przejść do zakładki: WYDATKI >> KILOMETRÓWKA >> DODAJ WPIS i uzupełnić wymagane pola. Czynności, wykonane w przedstawiony powyżej sposób spowodują, że wydatek zostanie ujęty w KPiR w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki, do wysokości przysługującego limitu kilometrówki który obliczany jest automatycznie przez system.