Jedną z metod finansowania zarówno da osoby fizycznej jak i dla firmy jest zaciągnięcie kredytu w banku. Rozwiązanie z jednej strony słuszne i proste, z drugiej natomiast może okazać się ryzykowne. Zanim jednak zapadnie decyzja o zadłużeniu warto byłoby zastanowić się nad tym jakie są koszty kredytu i czy faktycznie jest to jedyne, najlepsze rozwiązanie? Czy oby na pewno promocyjna oferta banku jest faktycznie taka atrakcyjna?

Koszty kredytu - jakie składowe?

Do podstawowych i najważniejszych elementów składających się na koszt kredytu bez wątpienia należą odsetki, prowizje, koszty ubezpieczenia oraz inne dodatkowe opłaty, o których bank zobowiązany jest poinformować klienta podczas zawierania umowy kredytowej. Warto więc bardzo skrupulatnie prześledzić zarówno umowę kredytową, ale także i dołączoną do niej tabelę opłat i prowizji.

Odsetki to podstawowa i często najwyższa wielkość składająca się na łączne koszty kredytu. Może ona być zróżnicowana w zależności od banku czy tez rodzaju zaciąganej pożyczki. Każda bowiem tego typu instytucja finansowa ustala oprocentowanie indywidualnie w skali roku. Jednak oficjalnie jego wartość nie może przewyższać czterokrotności stopy lombardowej ustalonej przez NBP (Narodowy Bank Polski).

Koszt związany z ubezpieczeniem kredytu nie jest wymaganym przez wszystkie banki . Może też nie być wymagany przy każdym produkcie kredytowym oferowanym przez dana instytucję. Decyzję o jego obowiązku ustala bank indywidualnie albowiem to w swoim interesie  i dla własnego bezpieczeństwa decyduje, czy przy danej formie zadłużenia konieczne będzie zabezpieczenie własnego interesu na wypadek niewywiązania się z umowy przez kredytobiorcę. Warto zwrócić uwagę, że banki często oferują obniżenie oprocentowania w zamian za nabycie ubezpieczenia kredytu. Wówczas należy przekalkulować czy oby na pewno jest to opłacalne.

Koszty dodatkowe również są zróżnicowane w poszczególnych bankach. Są to przykładowo prowizja za udzielenie pożyczki  pobierane w momencie wypłaty kredytu, czy też w postaci kwoty doliczonej do raty lub rat kredytu. Kosztem takim jest także opłata za przygotowanie i rozpatrzenie samego wniosku o kredyt pobierana  już na starcie ubiegania się o niego, bez względu na to jaka zapadnie  decyzja odnośnie przyznania kredytu.

Koszty kredytu - jak porównać?

W przypadku rozważania zadłużenia i chęci porównania kilku ofert banków warto porównać przede wszystkim Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO). Wskaźnik ten będzie bardziej miarodajnym obrazem łącznych kosztów ponoszonych z tytułu zaciągniętego kredytu niż wyłącznie odsetki. Uwzględnia on bowiem zdecydowanie więcej składników będących kosztem kredytu niż samo oprocentowanie nominalne.

Koszty kredytu - co wpływa?

Koszty kredytu mogą być zróżnicowane dla poszczególnych wnioskodawców, a wynika to z wielu czynników stąd cała procedura przyznania trwa określony czas. Bardzo istotną dla banku jest wiarygodność wnioskodawcy, którą bank bardzo skrupulatnie bada w oparciu o zebrane dokumenty. Każda instytucja musi oszacować bowiem ryzyko wynikające z przyznania danemu wnioskującemu kredytu, dlatego też przeanalizowanie jego historii kredytowej czy dochodów za określony okres wstecz nie powinno budzić najmniejszych wątpliwości. Przedstawienie form zabezpieczeń także należą do kluczowych elementów dla banku, albowiem stanowią gwarancję na wypadek problemów związanych ze spłata zadłużenia. Koszty kredytu w zależności od celu przeznaczenia, czy też sytuacji rynkowej lub okresu na jaki jest przyznawany mogą zostać różnicowane.

Analizując poszczególne składowe wpływając na koszty kredytu warto pokusić się o porównanie propozycji i ofert kilku konkurencyjnych instytucji finansowych. Bogata oferta produktów kredytowych i walka o klienta na rynku usług finansowych pozwoli nam dotrzeć do wielu wydawałby się atrakcyjnych ofert. Jadnak aby nie ulec złudnej pokusie warto dokładnie przeanalizwoać koszty kredytu zanim zdecyduje się na podpisanie umowy kredytowej.

Polecamy:

Katalog stron internetowych
Badania okresowe pracowników