W ramach nowych zasad kontroli podatkowej przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania, i przekazywania organom podatkowym, danych podatkowych. Dane te muszą zostać wygenerowane i przesłane w wersji elektronicznej - w formie JPK. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co powinien zawierać JPK_VAT oraz od którego momentu obowiązuje on mikroprzedsiębiorcę!

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca jest to przedsiębiorca, u którego w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zostały spełnione łącznie dwa warunki:
  • średnioroczne zatrudnienie wynosiło mniej niż 10 pracowników,
  • roczny obrót netto osiągnięty ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, jak również operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 2 mln euro.
Przeliczenie dokonuje się zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roku poprzedniego.

JPK_VAT - co zawiera?

Mikroprzedsiębiorcy zobowiązani są do wysyłania JPK_VAT co miesiąc począwszy od stycznia 2018 roku. Oznacza to, że pierwszy raport złożyć należy za styczeń do 26 lutego 2018 roku. JPK_VAT zawiera ewidencję sprzedaży i zakupów VAT. Z uwagi na to, że pliki te są przekazywane do Ministerstwa Finansów co miesiąc, struktura ta uważana jest za najważniejszą. Struktura JPK_VAT obejmuje następujące sekcje:
  • ewidencja sprzedaży VAT - obejmuje ona następujące dane: data sprzedaży oraz wystawienia, numer dokumentu, dane nabywcy, sprzedaż opodatkowana brutto, sprzedaż opodatkowana VAT 23%, sprzedaż opodatkowana netto 8%, sprzedaż opodatkowana VAT 8%, sprzedaż opodatkowana netto 5%, sprzedaż opodatkowana VAT 5%, sprzedaż opodatkowana netto 0%, sprzedaż zwolniona, sprzedaż, która nie podlega opodatkowaniu VAT, import, eksport, wewnątrzwspólnotowe nabycie, WDT, suma VAT;
  • ewidencja zakupu VAT obejmuje: informacje o wystawcy faktury, numer faktury, datę wpływu dokumentu, kwotę netto przy nabyciu towarów i usług zaliczonych do środków trwałych, kwotę netto przy nabyciu towarów i usług pozostałych, kwotę VAT naliczonego.

JPK_VAT - przekazanie do urzędu

JPK należy wysyłać do Ministerstwa Finansów. Stamtąd dane przekazywane są odpowiednim urzędom skarbowym. Wysyłki rejestrów należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej. Stworzona została w tym celu specjalna platforma, jednak posiadać należy podpis elektroniczny. Po wysłaniu konieczne jest pobranie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).