Przedsiębiorcy często w celu pozyskania nowych klientów, utrzymania dobrych stosunków z obecnymi klientami czy też w celu załatwienia innych spraw związanych z bieżącą działalnością podróżują samochodem. Dłuższe trasy często wiążą się z przejazdem płatnymi autostradami. Czy wydatki związane z przejazdem płatna autostradą mogą stanowić koszt firmowy oraz czy może on zostać zaksięgowany na podstawie paragonu? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

paragon za autostradęKsięgowanie na podstawie paragonu

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wymienia sytuacje w których dozwolone jest księgowanie wydatków na podstawie paragonu. Są to sytuacje tj.:
  • zakup materiałów, środków czystości i BHP oraz materiałów biurowych w jednostkach handlu detalicznego,
  • zakup paliw i olejów zagranicą,
W przepisach brak bezpośredniego odniesienia w stosunku do paragonów za autostradę. W tym przypadku pod uwagę należy wziąć trudności jakie związane są z pozyskaniem innego dokumentu niż paragon.

Paragon za autostradę jako dokument księgowy

Co do zasady wydatek za przejazd autostradą może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu i zaksięgowany na podstawie paragonu. Należy jednak pamiętać, że wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodu muszą być związane z prowadzoną działalnością tak więc zakłada się, że wyjazd był związany z prowadzoną działalnością. Katalog Ryszarda Przedsiębiorcy rozliczający wydatki związane z samochodem osobowym poprzez kilometrówkę, wydatek za przejazd płatną autostradą powinni rozliczyć w ramach prowadzonej ewidencji. Paragon za przejazd autostradą może zostać uznany za fakturę jeśli znajdują się na niej informacje takie jak:
  • dane personalne sprzedawcy oraz numer NIP,
  • data wystawienia dokumentu oraz numer porządkowy,
  • nazwa świadczonej usługi,
  • wartość usługi wraz z podatkiem
  • wartość ogólna usługi.
Zobacz też:
wynagrodzenia kalkulator