Wraz z końcem roku wielu przedsiębiorców zaczyna myśleć o zakupie prezentów dla swoich kontrahentów, jest to świetna okazja do promocji firmy. Co uznane jest za prezenty o niskiej wartości? Czy podlegają one opodatkowaniu?

Prezenty o niskiej wartości Prezenty o niskiej wartości - definicja

Za prezenty o niskiej wartości uznaje się przedmioty:
  • których łączna wartość nie przekracza w roku podatkowym 100 zł, wymagane jest, aby przedsiębiorca prowadził ewidencję, która pozwoli na ustalenie tożsamości osób obdarowanych,
  • które nie zostały ujęte w ewidencji, która pozwoli na ustalenie tożsamości osób do których trafiły prezenty, jeżeli ich cena nabycia lub wytworzenia nie przekroczyła 10 zł .

Prezenty o niskiej wartości - podatek VAT

Jeśli wręczone prezenty nie spełniają wymogów prezentów o niskiej wartości na podatniku ciąży obowiązek naliczenia podatku VAT należnego. Jeśli przekazane prezenty spełniają wymogi z definicji o prezentach o małej wartości podatnik nie ma obowiązku wykazywania VAT należnego. Przykład 1. Przekazane zostały prezenty o wartości 100 zł jako upominek dla kontrahentów. Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji osób obdarowanych? Takie przekazanie prezentów wymaga prowadzenia ewidencji osób obdarowanych. Ustawa nie określa dokładnie w jaki sposób powinna być prowadzona ewidencja oraz jakie dane dokładnie powinny się w niej znajdować. Powinna ona zawierać dane które bez problemów pozwoli organom podatkowym zidentyfikować osobę obdarowaną. Niezwykle ważne jest, aby ewidencja prowadzona była w sposób, który pozwoli na bezbłędną identyfikację obdarowanego.

Prezenty o małej wartości - ewidencja

Unormowania prawne nie określają jakie dokładnie elementy powinna zawierać ewidencja. Przyjmuje się jednak, że powinna zawierać informacje takie jak:
  • liczba porządkowa,
  • data przekazania prezentu,
  • nazwa firmy,
  • imię i nazwisko osoby obdarowanej,
  • opis prezentu,
  • wartość przekazanego przedmiotu.
Dodatkowo można zawrzeć w ewidencji numery NIP czy PESEL. Jeśli przedsiębiorca planuje jednej osobie przekazać upominek częściej niż raz w roku, konieczne jest prowadzenie osobnej ewidencji dla każdego z odbiorców. Umożliwia to kontrolowanie limitu prezentów na jedną osobę. Należy dodatkowo pamiętać, że ewidencja prowadzona jest dla danego roku. Zobacz też:
Rozliczanie delegacji Rozwiązanie umowy na czas określony Rozwiązanie umowy zlecenia