Dbanie o rozwój w życiu każdego człowieka jest niezwykle ważne. Można dbać o rozwój intelektualny, emocjonalny oraz fizyczny. Jedną z metod rozwoju intelektualnego pracowników są szkolenia. Z założenia mogą one obejmować każda tematykę i mogą być prowadzone zarówno przez osoby z firmy jak i zewnętrze firmy szkoleniowe.

coffee-desk-notes-workspace-largeSzkolenia jako pomoc w samorozwoju

Wraz ze wzrostem stażu pracy rośnie zagrożenie popadnięcia w rutynę. Dlatego ważne jest, aby znajdować czas na różnego rodzaju szkolenia, warsztaty czy inne wydarzenia, które pozwolą poznawać i doświadczać czegoś zupełnie nowego i innego. Poszerzanie wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań zaowocuje w przyszłości, dlatego tak ważny jest ciągły rozwój. Czytanie książek, prasy czy publikacji w internecie jest dobrym sposobem na poszerzanie wiedzy jednakże warto pamiętać, że budowanie relacji społecznych jest równie ważne. Dlatego wszelkiego rodzaju szkolenia, warsztaty itp. wydarzenia są tak ważne. Poza cenną wiedzą merytoryczną dostarczają możliwość budowania relacji z ludźmi.

Rodzaje szkoleń dla pracowników

Pod względem merytoryki wyróżniamy 4 rodzaje szkoleń:  
  • Szkolenia zawodowe - pozwalają pracownikowi nabyć nowe umiejętności oraz wiedzę wymaganą na danym stanowisku pracy. Szkolenia takie przeprowadzane są, gdy pracownik nie dysponuje wystarczającą wiedzą do wypełniania obowiązków służbowych. Mogą być one przeprowadzane przez firmy wewnętrzne, w takim przypadku pracownik uczy się od innych pracowników. Duża część szkoleń pracowników przeprowadzana jest jednak przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. W ramach takiego szkolenia pracownik poszerza wiedzę, którą może wykorzystać w pracy. Na szkolenia zawodowe może zostać wysłany jeden pracownik, który następnie przekaże współpracownikom uzyskaną wiedzę lub też cała grupa pracowników. Istnieją również szkolenia zawodowe zamknięte, które są realizowane wyłącznie dla pracowników danej firmy.
 
  • Szkolenia BHP - określone przez Kodeks Pracy (art. 2373 § 21 )  i ustawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to musi przejść każdy pracownik, który rozpoczyna pracę w danym zakładzie pracy. Szkolenia przeprowadzane są przez uprawnioną do tego osobę, w niektórych przypadkach może to być również pracodawca. Przy zatrudnieniu przeprowadzane jest wstępne szkolenie BHP, w trakcie trwania pracy przeprowadzane są szkolenia okresowe.
  • Szkolenia językowe polegają na poprawie znajomości języka obcego przez pracownika. Mogą być realizowane wewnętrznie w formie kursów i stanowić dodatek pozapłacowy lub też mogą być realizowane zewnętrznie w ramach dodatkowego kursu, który jest opłacany przez pracodawcę.
  • Szkolenia z kompetencji miękkich maja za zadanie nauczyć pracownika jak radzić sobie w sytuacjach, które wymagają posiadania określonych umiejętności osobowościowych. Przykładem takich szkoleń szkolenia z umiejętności komunikacji, negocjacji, szkolenia sprzedażowe czy szkolenia dla menedżerów. Szczególną odmianą są szkolenia interpersonalne, które stawiają na rozwój umiejętności psychologicznych. Przykładem mogą być szkolenia z asertywności, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem Szkolenia miękkie mogą być realizowane zarówno w ramach firmy, jeśli jest zatrudniona osoba, która posiada kompetencje jak i przez firmę zewnętrzną.

Szkolenia - formy prowadzenia

Szkolenia dla pracowników w większości odbywają się w formie wykładów lub warsztatów. Rozwój internetu spowodował pojawienie się szkoleń przez internet zwanych szkoleniami internetowymi lub szkoleniami on-line. Szkolenia te realizowane są za pomocą internetu a pracownik może w nich brać udział w miejscu pracy.

Opłaty za szkolenia

Szkolenia są kosztowne w związku z tym nie wszystkie lub nie w 100% są opłacane przez pracodawcę. W praktyce stosowane są rozwiązania szkoleń:
  • bezpłatnych - dzięki różnego rodzaju programom unijnym oraz inicjatywom prywatnych firm na rynku pojawiła się szeroka gama szkoleń bezpłatnych dla pracowników, na które pracodawca musi wysłać pracownika, ale nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
  • płatnych w 100% przez pracownika - pracodawca nie partycypuje w wydatkach pracownika na szkolenia czy studia, które pracownik realizuje na własne życzenie. Zgodnie jednak z art 103 kodeksu pracy i rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pracodawca który wyraził zgodę na szkolenie pracownika ma obowiązek udzielić mu płatnego urlopu.
  • współfinansowanych przez pracodawcę - pracodawca ma udział w kosztach szkolenia, jednak nie może zmusić pracownika do pokrycia pozostałej części kosztów. Bardzo często pracodawca dopłaca do szkolenia czy studiów pracownika na jego wniosek.
  • płatne w 100% przez pracodawcę - szkolenia odbywają się z reguły w godzinach pracy i pracownik jest zobowiązany w nim uczestniczyć. Jeśli szkolenie realizowane jest poza godzinami pracy, pracownik nie ma obowiązku w nim uczestniczyć.
Szkolenia pracownicze mają różny poziom merytoryczny, dlatego warto wybierać firmy cieszące się renomą i dobrymi referencjami jeśli chcemy sensownie podwyższać swoje kwalifikacje. Szkolenia miękkie pomogą w efektywniejszej pracy oraz podwyższają pozycję pracownika na rynku pracy dlatego warto informacje o szkoleniach wpisywać do CV.