Każdy podatnik, który w roku 2015 osiągnął dochód ma obowiązek rozliczenia się z US. W rozliczeniu rocznym można skorzystać z szeregu ulg i zwolnień które umożliwią zapłacenie niższego podatku.

Jedną z takich ulg jest ulga na internet, która została po raz pierwszy wprowadzona w rozliczeniu za rok 2010. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać.

ulga na internetUlga na internet - kto może skorzystać?

Z ulgi na internet można skorzystać w rozliczeniach podatkowych za dwa następujące po sobie lata, o ile we wcześniejszych rozliczeniach podatnik z tej ulgi nie korzystał.

Podatnik który wcześniej nie korzystał z ulgi na internet korzystanie z niej może rozpocząć w dowolnym roku, należy jednak pamiętać, że kolejne odliczenie przysługiwać będzie wyłącznie w roku następnym po pierwszym odliczeniu.

Ulga na internet dotyczy wyłącznie podatników rozliczających się w ramach skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalnie dochód może zostać pomniejszony o 760 zł na osobę. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie kwota, którą można odliczyć wzrasta do poziomu 1 520 złotych, konieczne jest aby oboje rozliczali się w ramach skali podatkowej. Ulgę wykazuje się na załączniku PIT/O w części B.

Rozliczenie wspólne z małżonkiem a ulgi

W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie jeśli jedno ze współmałżonków wykorzystało swój limit drugie również ma możliwość skorzystać ze swojej części ulgi. Nieistotne jest czy na fakturach w dalszym ciągu widnieją dane współmałżonka. Warunkiem koniecznym do wspólnego rozliczenia ulgi na internet jest posiadanie przez małżonków wspólnoty majątkowej za okres w którym rozliczana jest ulga. W celu odliczenia ulgi konieczne jest również osiąganie dochodów które pozwolą na odliczenie pełnej ulgi na internet.

Potwierdzenie poniesienia wydatku a ulga

Odliczeniu w ramach ulgi na internet podlegają wszystkie wydatki w związku z użytkowaniem internetu. Zgodnie z tym z ulgi skorzystać mogą zarówno posiadacze internetu w miejscu zamieszkania jak i posiadacze internetu w telefonach, kafejkach internetowych czy też podatnicy posiadający przenośny internet podłączony do laptopa. W celu odliczenia ulgi za korzystanie z internetu w kafejkach konieczne jest posiadanie faktury VAT z zaznaczeniem, że na fakturze musi być informacja że należność została uregulowana gotówką. Paragon nie jest podstawą do skorzystania z ulgi.

Ulga na internet w przedsiębiorstwie

Rozliczenie ulgi na internet przysługuje również podatnikom prowadzącym własne działalności gospodarcze. Należy pamiętać, że jeśli korzystamy z ulgi na internet w zeznaniu rocznym wydatek ten nie może być zaliczony do kosztów firmowych. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się w ramach ryczałtu pd przychodów ewidencjonowanych, skali podatkowej lub zasad ogólnych.

Jeśli przedsiębiorstwo zajmuje się najmem mieszkań i internet został zakupiony dla nowych lokatorów, nie ma możliwości skorzystania z ulgi na internet.

Zobacz też:

kalkulator pracodawcy