Przedsiębiorcy prowadzący działalność ciągle starają się poszerzać asortyment oferowanych przez siebie usług czy towarów aby stawać się coraz bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych klientów. Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy możliwy jest wynajem towarów handlowych które w późniejszym okresie będą sprzedawane jako towary handlowe. Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Rozszerzenie profilu działalności gospodarczej

Możliwe jest rozszerzenie prowadzonej działalności. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku aktualizacyjnego do CEIDG-1. Przedsiębiorcy rozliczający działalność w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów mają obowiązek stosować się do zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Rozporządzenie definiuje jakiego rodzaju dokumenty mogą stanowić podstawę wpisu do KPiR oraz w jakiej kolumnie dany dokument powinien zostać ujęty.

Wynajem towarów handlowych

Zakupione towary handlowe ujęte są w kolumnie 10 KPiR. Wynajem towarów handlowych nie zmienia ich pierwotnego przeznaczenia w związku z czym nie ma konieczności przeksięgowywanie towarów z kolumny 10 KPiR. Zobacz też:
zus rza kur jerzy ubezpieczenie społeczne