Wraz z rozwojem internetu coraz powszechniejsze stało się kupowanie wszelkiego rodzaju produktów przez internet. Wśród przedsiębiorców powstała wątpliwość czy bilet kupiony przez internet może zostać uznany za fakturę i zaliczony do kosztów firmowych.

Bilet kupiony przez internetElementy faktury

W celu zaksięgowania wydatku na podstawie faktury musi ona spełniać określone warunki. Faktura musi zawierać:
 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny, który w jednoznaczny sposób identyfikuje fakturę,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatników oraz ich adresy,
 4. numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
 5. numer identyfikacji podatkowej nabywcy,
 6. data dostawy towarów lub zakończenia wykonywania usługi,
 7. rodzaju dostarczonego towaru lub wykonanej usługi,
 8. ilość oraz miarę dostarczonego towaru lub zakres wykonywanej usługi,
 9. cenę jednostkową netto,
 10. wartość wszelkiego rodzaju rabatów i odpustów o ile nie zostały uwzględnione w cenie netto,
 11. wartość sprzedaży netto,
 12. stawkę podatku,
 13. wartość sprzedaży netto z podziałem na odpowiednie stawki podatku,
 14. sumę podatku z podziałem na poszczególne stawki,
 15. wartość należności ogółem.

Mniejszy zakres danych na fakturze

Rozporządzenie Ministra Finansów przewiduje wyjątki, w których możliwy będzie węższy zakres danych umożliwiający uznanie faktury. Wyjątkiem takim może być bilet za przejazd płatna autostradą czy bilet jednorazowy na przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiony przez podmiot, który posiada uprawnienia do przewozu osób. Dokument taki powinien zawierać:
 • datę wystawienia oraz numer,
 • nazwę lub imię i nazwisko podatnika,
 • numer NIP podatnika,
 • rodzaj usługi,
 • kwotę podatku,
 • wartość należności ogółem.

Bilet internetowy

W celu uznania biletu za fakturę musi on być wystawiony przez podmiot uprawniony do przewozu osób. Mimo że bilet zakupiony droga elektroniczną zawiera wszystkie niezbędne i wymagane dane, nie spełnia on tego wymogu tak więc nie może zostać uznany za fakturę. Potwierdzenie zakupu biletu drukowane jest samodzielnie przez nabywcę tak więc jest jedynie potwierdzeniem rezerwacji miejsca czy opłaty za przejazd czy przelot. W taki wypadku potwierdzenie zakupu który upoważni nabywcę biletu do rozliczenia wydatku będzie faktura wystawiona przez usługodawcę. Przy internetowym zakupie w wielu przypadkach jest możliwość wystawienia faktury, która później jest do odebrania w siedzibie lub też wysyłana jest drogą elektroniczną. Zobacz też:
rozwiązanie umowy na czas określony rozwiązanie umowy zlecenia dzień wolny za święto