Zwolnienie z VAT może mieć charakter przedmiotowy i podmiotowy. Przedsiębiorcy, których obejmuje zwolnienie przedmiotowe zostali odgórnie zwolnieni na mocy ustawy o VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - wykonują czynności wymienione w art. 43 ustawy o VAT. Sprawdź, komu przysługuje zwolnienie podmiotowe z VAT. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Podmiotowe zwolnienie z VAT

W celu skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT konieczne jest spełnienie warunku dotyczącego wielkości obrotu za dany rok. Od początku roku 2017 ze zwolnienia podmiotowego mogą skorzystać te podmioty, u których przychody ze sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyły w roku podatkowym 200 000 zł, wcześniej limit wynosił 150 000 zł. Podczas obliczania wartości obrotu pod uwagę należy wziąć wartość netto. Do wartości obrotu nie wliczają się czynności wymienione w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT.

Zwolnienie podmiotowe z VAT a założenie działalności w trakcie roku podatkowego

Ze zwolnienia mogą skorzystać także jednostki, które założyły działalność w trakcie roku, limit jest wtedy obliczany proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzonej działalności. Proporcjonalna kwota limitu wyliczana jest ze wzoru: 200 000 zł × LD/365 LD - liczba dni prowadzenia działalności, która pozostała do końca roku. Jeżeli rzeczywista wartość sprzedaży przekroczy limit w trakcie roku podatkowego, zwolnienie przestaje obowiązywać, opodatkowaniu podlega cała transakcja która spowodowała przekroczenie limitu. Po straceniu prawa do zwolnienia, bądź po świadomej rezygnacji z niego, podatnik ma prawo ponownie korzystać z tego przywileju - może to jednak nastąpić dopiero po roku. Warto przeanalizować temat bycia podatnikiem VAT, jeśli ma się możliwość wyboru (przy zwolnieniu podmiotowym przedsiębiorca ma wybór). Zwolnienie ma swoje zalety, ale należy też pamiętać o takich aspektach jak współpraca z kontrahentami - jeśli są oni podatnikami VAT współpraca z naszą firmą może dla nich oznaczać możliwość odliczenia (lub jej brak) podatku naliczonego. Jest to tylko jedna z wielu kwestii, a podjęcie dobrej decyzji może pomóc firmie w osiągnięciu sukcesu na rynku. Zobacz też:
kod tytułu ubezpieczenia kalkulator płac brutto netto